Miễn dịch học trọn bộ

Miễn dịch học trọn bộ link tải dưới bìa viết nhé

Bộ sách này được Lê Sáng sưu tầm , biên dịch và tổng hợp với mục đích cung
cấp một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa, và tất
cả những ai có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tra cứu , tham khảo thông tin y
học.

Với tiêu chí là bộ sách mở , được xây ựng dựa trên nguồn tài liệu của cộng
đồng , không mang mục đích vụ lợi, không gắn với mục đích thương mại hóa
ưới bất kz hình thức nào , nên trước khi sử dụng bộ sách này bạn phải đồng ý
với những điều kiện sau . Nếu không đồng ý , bạn không nên tiếp tục sử dụng
sách :
Bộ sách này được cung cấp đến tay bạn , hoàn toàn dựa trên tinh thần tự
nguyện của bạn. Không có bất kz sự thương lượng, mua chuộc, mời gọi hay
liên kết nào giữa bạn và tác giả bộ sách này.
Mục đích của bộ sách để phục vụ công tác học tập cho các bạn sinh viên Y
khoa là chính, ngoài ra nếu bạn là những đối tượng đang làm việc trong
nghành Y cũng có thể sử dụng bộ sách như là tài liệu tham khảo thêm .
Mọi thông tin trong bộ sách đều chỉ có tính chính xác tương đối, thông tin
chưa được kiểm chứng bới bất cứ cơ quan Pháp luật, Nhà xuất bản hay bất cứ
cơ quan có trách nhiệm liên quan nào . Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng trước khi
bạn chấp nhận một thông tin nào đó được cung cấp trong bộ sách này.
Tất cả các thông tin trong bộ sách này được sưu tầm, tuyển chọn, phiên dịch
và sắp xếp theo trình tự nhất định . Mỗi bài viết dù ngắn hay dài, dù hay dù dở
cũng đều là công sức của chính tác giả bài viết đó. Lê Đình Sáng chỉ là người
sưu tầm và phiên dịch, nói một cách khác, người giúp chuyển tải những thông
tin mà các tác giả bài viết đã cung cấp, đến tay các bạn .

Bộ sách này là tài liệu sưu tầm và dịch bởi một sinh viên Y khoa chứ không
phải là một giáo sư – tiến sĩ hay một chuyên gia Y học dày dạn kinh nghiệm,do
đó có thể có rất nhiều lỗi và khiếm khuyết không lường trước , chủ quan hay
khách quan, các tài liệu bố trí có thể chưa hợp lý , nên bên cạnh việc thận
trọng trước khi thu nhận thông tin , bạn cũng cần đọc kỹ phần mục lục bộ sách
và phần hướng dẫn sử dụng bộ sách để sử dụng bộ sách này một cách thuận
tiện nhất.
Tác giả bộ sách điện tử này không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến
việc sử dụng sai mục đích , gây hậu quả không tốt về sức khỏe, vật chất, uy tín
…của bạn và bệnh nhân của bạn

 

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1AnzfjsW-8AP9aUhjlXLkMlaQgM82AFtT/view

Link https://drive.google.com/file/d/1KetPbievpfcCOMJwUgoCmYJAlEzO7p_p/view