Tải sách 10 vạn câu hỏi vì sao bản đẹp

10 vạn câu hỏi vì sao bản đẹp Link dưới bài viết nhé 

Lời mở đầu :

Có rất nhiều giả thiết đưa ra để chứng minh về nguồn
gốc của Vũ trụ, trong đó có một giả thuyết được nhiều
người thừa nhận; đó là cách đây 10-20 tỷ năm về trước
đột nhiên xảy ra một vụ nô vô cùng lớn được gọi là “vụ
nổ Big bang”. Sau vụ nổ này, Vũ trụ đã có toàn bộ khối
lượng vật chất và năng lượng hiện hữu của nó. Không
gian và thời gian cũng bắt đầu từ đây. Lúc đầu nhiệt độ
của Vũ trụ lớn tới hàng triệu triệu độ, đến nỗi tất cả vật
chất đều nằm dưới dạng các phần tử nhỏ nhất, không có
nguyên tử, không có phân tử và càng không có các hợp
chất… Sau đó nhiệt độ Vũ trụ nguội dần, các nguyên tử
được hình thành do kết hợp giữa hạt nhân và điện tử.
Nhiệt độ tiếp tục giảm, các phân tử được hình thành
do kết hợp các nguyên tử, rồi tiếp sau đó các chất rắn
(tinh thê), khí, được hình thành, tạo nên một đám mây
Vũ trụ.
Từ đám mây Vũ trụ ban đầu

Trong vũ trụ còn có rất nhiều sao trẻ chưa ổn định,
các nhà thiên văn học cũng phát hiện ra nhiều thiên thể
chưa phải là sao.
Ngoài ra, trong vũ trụ còn có các thiên thể hình dáng
giống như những đám mây gọi là tinh vân. Trong dải
Ngân hà có rất ít tinh vân. Cấu trúc của các tinh vân
gồm nhiều khối khí mỏng và bụi vũ trụ tạo thành. Mỗi
tinh vân có hình dạng khác nhau. Các nhà thiên văn
học gọi chúng là tinh vân Thiên hà như: “Tinh vân Lạp
hộ”, “Tinh vân Tiên nữ”. Trong các tinh vân Thiên hà có
một loại tinh vần đặc biệt trông giống như các vì sao rất
nhỏ chỉ có thế nhìn thấy qua kính viễn vọng. Các tinh
vân này hình cầu hoặc bẹt, phát sáng lờ mờ nhìn xa rất
giống các vì sao mỏng và phát sáng được là nhờ các sao
nhỏ nằm ở giữa tuy mò nhưng có nhiệt độ cao hun nóng
(nhiệt độ các sao nhỏ đó từ 5 – 10 vạn độ).
Trong thực tế, đại đa số các tinh vân trong vũ trụ
không hoàn toàn là “m ây” như các đám tinh vân trong
Ngân hà mà là các vì sao hoàn chỉnh, chỉ vì chúng cách
Trái đất quá xa nên trông chúng giống như những đám
mây sao. Các nhà thiên văn học gọi chúng là “tinh hệ
ngoài Ngân hà” hoặc “tinh vân ngoài Ngân hà”. Tinh
vân Tiên nữ vói giai thoại rất hay mà chúng ta nhìn
thấy chính là một tinh hệ ngoài Ngân hà. Các tinh hệ
cũng thích sinh sống “tập thể”. Trong vũ trụ thưòng
có vài tinh hệ cho tói mười mấy tinh hệ tập trung trong

 

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1TWS2vSXUMf6ioxXEgIecVQz_NEMtiLiz/view